View Post

Sammanfattningen – Tips 1-6 Utbildningsfilm

  Sammanfattningen. Här kan du hitta länken till alla Tips 1 – 6 som du kan ha nytta av när du tar fram en utbildningsfilm. Det är förberedelse, upphandling, manus, inspelning, redigering och slutleverans på en enda sida: Klicka här.

Conny TryggSammanfattningen – Tips 1-6 Utbildningsfilm
View Post

Slutleverans – Tips 6

Slutleverans –  Tips 6 Filmen är så gott som klar och det är dags för slutleverans till kund. Enklast är att tanka upp den på You Tube bakom en dold länk och skicka denna till kunden. Då kan man över telefon eller via mail gå igenom filmen. Kanske komplettera med något klipp eller ta bort något inför slutleverans av filmen. …

Conny TryggSlutleverans – Tips 6
View Post

Inspelning – Tips 4

Inspelning – Tips 4 När du har manuset på plats är det dags för inspelning av utbildningsfilmen. Var börjar man? Under manusarbetet har man tagit fram ett storyboard parallellt. Se här för ett hjälpverktyg online: http://www.storyboardthat.com/  Det är ett visuellt manus som man fyller med olika miljöer och personer samt text. Utifrån detta förstår man hur hela inspelningen med platser, …

Conny TryggInspelning – Tips 4
View Post

Manus för utbildningsfilm – Tips 3

Manus för utbildningsfilm – Tips 3 Manus är ett av de viktigaste momenten för att få fram en riktigt bra film. Tänk på att det är i detta moment som filmen skapas och du kan se konturerna av denna. Och här skapas samförståndet mellan dig och filmproducenten genom manustexten. Några viktiga frågor att tänka igenom när du tar fram manus:  …

Conny TryggManus för utbildningsfilm – Tips 3