View Post

Animationer kommer mer och mer

Jag ser att animationer kommer mer och mer. Det kan vara i TV-reklam, utbildningar och som företagspresentationer. Men vad är en animation? Allt ifrån att man från grunden ruta för ruta gör en 3D-film som denna Toy Story till enklare filmer som är gjorda utifrån en mall/template. Här på gifmania.se finns exemple på gif bilder.  Nedan är en film utifrån en …

Conny TryggAnimationer kommer mer och mer