View Post

360-film

Att använda VR eller 360-film, som det också kan heta, i utbildningen kan göra den mer underhållande och spännande. Jag har sett några filmer nyligen där man sitter mitt i ett rum, längst fram i en föreläsningssal eller på ett möte vid ett bord. Att befinna sig mitt i centrum och kunna se deltagarna runt omkring dig som möter din …

Conny Trygg360-film