Ted Talks

Grit

Grit

Grit är det nya revolutionerande inom inlärning för framförallt barn. Helt enkelt betyder det att ju mer eleven tror på att de kan förändra sin hjärna och inlärning genom att anstränga sig desto bättre går det Det berättas i en artikel i DN av Torkel Klingberg. Samma sak säger Angela Duckwoth från Pennsylvania där hon i dag är professor i psykologi och ledande inom den internationella gritforskningen. Hon har också skrivit en bok som länge har legat på New York Times bästsäljarlista och som nu utkommer på svenska med titeln ”Grit, konsten att inte ge upp” (Natur och Kultur).

Angela Duckwoth om Grit

Angela  tänkte redan som liten att hon lyckades med vissa saker bara på grund av att hon hade ansträngt sig. Det gjorde att hon tidigt förstod att det handlade om något mer än ”medfödd talang”, berättar hon. Se mer från en film från TED Talks med Angela här.

Grit är vad man skulle kunna kalla för en icke kognitiv färdighet. Det beror på att det inte har så mycket med vad vi kallar intelligens att göra. Snarare att kämpa på för att lära sig och att man förstår att det går att bli bättre utan att man har medfödd talang. Eller som vi Bajare brukar säga ”  Vi måste kämpa för alla tre poäng...” Vi på Mediaeffekt skall filma TED Talks på Handelshögskolan i Stockholm. Vilka ämnen som behandlas vet vi inte ännu men det brukar vara mycket bra. Återkommer…

Conny TryggGrit

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.