ai articifiell intelligens mooc

mooc-kurser – öppna föreläsningar

Mooc = massive open online course började växa fram 2011 när Stanfordprofessorn Sebastian Thrun gav en föreläsning om ai artificiell intelligens. 160 000 deltog från 190 länder.

Sebastian Thrun mooc Stanford university

 

Många menar att mooc kommer att lyfta människor ur fattigdom när allt fler får utbilda sig gratis. Andra menar att internetutbildningar är hot mot hela universitetsvärlden. En annan sak som diskuteras är utbildningarnas kvalitet och statistik visar att endast 10 % av deltagarna genomför en internetutybildning. Karolinska institutet, KI var först ut i Sverige i september 2014 och Lunds universitet och Chalmers startar utbildning över internet under 2015 och senare i höst kommer Stockholms universitet och Kungliga tekniska Högskolan KTH med mooc-kurser. Däremot tvekar Göteborgs Universitet med gratis internetutbildningar för alla utan planerar för egna internetbaserade utbildningar inom universitetet istället.

Denna artikel är ett utdrag ur Di Dimension  (numera DI Digital) nr 1 Februari 2015 av Henrietta Westman.

Conny Tryggmooc-kurser – öppna föreläsningar

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.