Sammanfattning. Här har jag samlat alla Tips 1-6 från bloggen i en enda lång sammanfattning. Håll till godo.

Förberedelse för att ta fram en utbildningsfilm – TIPS 1

Förberedelse: För att få en så bra utbildningsfilm som möjligt så bör man ha koll på hur filmen skall användas i utbildningen ? Vilken är målgruppen? Vilket anslag skall den ha? Vilket tempo? Kort sagt är det god tid att titta på förberedelse av filmen

EDUCATION

Tänk gärna så här i fasen förberedelse av en utbildningsfilm:

Ok vi har en utbildningsfilm som skall lära ungdomar att söka jobb. Alltså är det en ungdomlig touch och mer av YouTube karaktär eftersom det är där många ungdomar finns. Speakern skall då var i lämplig ålder, filmklippen lite rappare och musiken lite tuffare. Detta tar jag upp i manusarbetet mer i detalj. Vem skall vara projektledare hos er? Skall det vara du eller är det någon annan som har specialkompetens i ämnet? Finns det tid att engagera sig för detta projekt. Normalt sett kommunicerar vi på Mediaeffekt AB med våra kunder under hela filmproduktionen och då är det viktigt att frågor och feedback inte blir liggande hos kunden. Då kommer det att ta låång tid innan utbildningsfilmen blir klar. Så en ordentlig förberedelse är att föredra.

Online education

Vad har ni för budget? En utbildningsfilm kan kosta allt ifrån 10 000 till 500 000 SEK utan problem. Generellt sett kan man få en rätt OK film för runt 30-50 000 SEK. Kostnaderna beror på många olika saker. Är det en filmproduktion i Stockholm eller på annan plats? Jag tar upp dem i upphandlingsfasen. Men det är allt ifrån professionella skådespelare, miljöer, inspelningsstudio, animeringar och antal miljöer. Och vet man inte riktigt så kan man faktiskt säga att i upphandlingsfasen att vi har bara 50 000 SEK och vad kan vi få för det?

Budget Utbildningsfilm

Tidsram? Arbetet med en filmproduktion är ett hantverk och oftast ett konstnärligt arbete vilket innebär många detaljer och skicklighet vid inspelning och klippning. Att ha en deadline för hela utbildningsfilmen är alltid bra. Då vet alla partner när filmen skall vara klar och minimerar frustrationen om det drar ut på tiden. Tänk på att ett kort stressat projekt innebär högre kostnader eftersom det kanske blir övertidsarbete hos många av parterna som är inblandade. Normalt sett så är en månad för en filmproduktion i Stockholm ett bra riktmärke för hela projektet efter att avtalet är påskrivet.

Skriftligt avtal är alltid bra. Då tar man med allt som kommit upp i upphandlingsfasen och minimerar missförstånd. Likaså under projektet om nya idéer eller input till utbildningsfilmen kommer så skall de göras skriftligen. Allt för att minimera missförstånd.

Andra filmexempel?  Det underlättar för att förstå hur utbildningsfilmen skall se ut. Att språket , tempot och musiken kan bli liknande. gör därför en research som en förberedelse på vad som finns på marknaden och spara länkarna. De används i upphandlingsfasen och vid kommunikation med filmproduktionsbolaget. titta på Mediaeffekts filmkanal på You Tube här.

Var skall filmen visas upp? Tillsammans med en utbildning med lärare i en sal, en utbildningsfilm för sig själv på en internetsida? tillsammans med en e-utbildning som ett eget kapitel? eller en kombination av allt. Det är bra att veta detta för att förstå längd och format på filmen för att få maximalt genomslag.

Mediaeffekt Utbildningsfilm

Hur lång skall utbildningsfilmen vara? Det finns allt ifrån 2 minuter till 45 minuter. Allt beroende på hur och på vilket sätt den skall användas. Pedagogiken i filmen är avgörande för att få till en bra och effektiv film som funkar på målgruppen. Har ni några erkända pedagogiska grepp eller argumnet hos er som ni vet är effektiva? Vi på Mediaeffekt har lång erfarenhet och har levererat ett antal utbildningsfilmer och vi kan klippteknik som gör att filmen får en mer intressant prägel och förmedlar känsla som underlättar att nå fram med budskapet. Sammanfattningsvis är förberedelse ett bra sätt att ta fram en effektiv filmproduktion. Och vill du lära dig mer om utbildningsfilm anmäl dig på vårt kostnadsfria lunchseminarium här.

Nästa tips 2 är om upphandling och har ni tänkt igenom punkterna ovan då underlättar detta upphandlingen.

Mediaeffekt AB

Mediaeffekt på Facebook

UPPHANDLING AV UTBILDNINGSFILM – Tips 2

Dags att göra en upphandling! Ok nu har du kommit så långt att det är dags att fundera på vem som skall få göra din film.  Att tänka på är följande frågor: Hur lång skall filmen vara, hur många olika miljöer skall vara med, egna skådespelare/agerande eller inhyrda proffs? Musik? Egen unik eller vanlig standard produktionsmusik? Rekvisita vem står för det? Och hur skall slutresultatet vara? Skall man ha speaker eller ej och vem skall vara detta? Flera språk med översättningar? Vilka filmproduktionsbolag skall jag fråga? Hur proffsiga är de som producerar? Tidsram? Betalningsvillkor? Allt detta skall du ta med vid upphandlingen. Läs mer nedan.

Har du tänkt igenom dessa punkter så kan du gå till upphandling och få ett fast pris av ett produktionsbolag typ oss på  Mediaeffekt AB. Vi rekommenderar fast pris eftersom då vet du vad kostnaden skall bli till slut.

Ica MaxiIca Maxicanstockphoto0107616

Skriv ner dina krav i ett mail och skicka till några välrenommerade produktionsbolag. Var kan du hitta dem? Fråga i ditt nätverk om det finns något bolag som har gjort en bra produktion. Du kan också gå via e-utbildningsföretagen också. Tror dock att många har sin egen fotograf som går in och gör rörliga moment i utbildningen. Kanske inte att rekommendera. Satsa på ett bolag som har erfarenhet av både filmproduktion och utbildning. Det finns även olika branschföreningar som kan vara behjälpliga vid upphandlingen typ Film och TV-producenterna: http://www.filmtvp.se/. Här är det många större filmproduktionsbolag som är med. Och man kan även hitta produktionsbolag att ta med i upphandlingen i Facebookgrupper typ Freelancebank1 och Filmjobb i Sverige.

Och rör det till exempel en sälj eller produktutbildning är det fördel om filmproduktionsbolaget kan marknadsföring och försäljning också. Vi på Mediaeffekt AB har kunskap och erfarenhet i båda dessa discipliner och vill vill gärna delta i din upphandling. Då får man samtidigt en genomlysning av sin idé och flöde så att det blir ett bra slutprodukt.

Här kommer lite mer input per fråga ovan: Längden på film: Har man en 45-minutersfilm är det mer jobb att plocka ihop denna och ha tillräckligt med material för att det skall vara underhållande under hela tiden. Generellt sett så tycker jag att mer än 20 minuter är för mycket. Bättre då att dela upp det i två filmer. Antal miljöer: Ju fler ställen som man skall filma på desto mer tid att plocka upp all utrustning som ljus, kameror , ljud etc. vilket gör att kostnaden blir högre. För att hålla nere tiden ta max 3-4 miljöer och komplettera med filmning ute vid bra väder och be dom köpa in stillbilder eller filmklipp. Försök att se var de kan passa i filmen. Rekvisita: Ibland kan produktionen innebära specifika fordon med logotyper eller personer med uniformer eller utrustning som skall vara med i produktionen. Vem skall tillhandahålla detta? Det kan bli kostsamt om man överlåter det på produktionsbolaget som skall hitta allt detta och hyra in. Har ni möjlighet att tillhandahålla detta så går det snabbare och blir billigare.

prinsesstårta

Skådespelare/agerande: Generellt sett kan det vara svårt att ha egen personal som skall agera. Och om man gör det se till att de får provfilma först så att ni ser till att få rätt person som inte får filmfrossa när de står framför kameran. Då är det fördel att istället hyra in skådespelare eller statister. En skådespelare kostar allt ifrån 500-5000 SEK  per dag beroende på hur känd denne är.

Musik: Det finns många musiker som har egen studio och kan producera ditt unika ljud/musik. Det finns också en del ljudproduktionsbolag med proffsstudio som gör tex. ljud och musik till radioreklam. Räkna med 5-15 000 SEK för detta Det är betydligt dyrare än en inköpt musikslinga från t.ex. www.audiodjungle.net som kostar ca. 20 US dollar. Risken är att denna musik kan hamna hos andra filmproduktioner också.

musical

Vilket filmproduktionsbolag skall jag fråga? Det finns många filmproduktionsbolag att välja mellan. Det finns allt ifrån små soloföretagare som hyr in sina grejer när de får uppdrag till större specialiserade produktionsbolag som har allt inklusive studio. Och de tillkommer hela tiden fler som vill jobba med film. Idag kan vem som helst säga att denne har ett filmproduktionsbolag. Mitt tips är att titta hur länge de funnits och vilka liknande produktioner de har gjort. Och givetvis skall de ha producerat utbildningsfilmer. Sedan kan du skrida till upphandling. Titta vilka filmer vi har gjort och få en idé om hur slutresultatet kan bli här.

Almedalen-m-playruta120604

Tidsram: Ha en realistisk uppfattning om hur lång tid det tar att producera. Normalt sett bör man få till en utbildningsfilm på 10-15 minuter på en månad från att avtalet är påskrivet till att utbildningsfilmen är levererad. Det som kan komplicera och förlänga tiden är om du inte har tid att gå igenom manuset snabbt och att ge feedback på ett manusutkast. Och är ni flera i er organisation som skall vara med och bestämma så kan det ta lång tid om inte alla är fokuserade på att snabbt ge feedback. När manuset väl är spikat så är det både kostsamt och tar tid att ändra på detta och på att ta med nya filmmiljöer som tillhör ett ändrat manus. Och skall filmen översättas till andra språk blir det jobbigt och kostar mer pengar att ändra i speakertexten och läsa in ny speaker. Speaker eller ej? Det underlättar att ha en speaker som berättar om de olika momenten i filmen. Det blir en bättre flöde och till denna klär man på med bilder och tonar in musik om det passar. Att inte ha en speaker gör det lite mer komplicerat att föra handlingen framåt. Då måste det  finnas tillräckligt med bildmaterial som för handlingen framåt. Kostnad för en speaker ligger på ca 3-5000 SEK på en text på 5-10 minuter. Om det skall översättas till annat språk och läsas in så räkna med upp till 5 000 SEK extra för detta. Betalningsvillkor? Vi på Mediaeffekt brukar dela upp faktureringen i 1/3-delar. En faktura på normalt sett 30 dagars kredit på en 1/3 del vid avtalstecknande, 1/3 del vid produktionsstart och sista 1/3-delen efter slutgodkännandet.

Mäklare Handelsbanken

Det var Tips nummer 2. Nästa tips rör Manusarbetet och projektledningen av produktionen.

Manus för utbildningsfilm – TIPS 3

Manus är ett av de viktigaste momenten för att få fram en riktigt bra film. Tänk på att det är i detta moment som filmen skapas och du kan se konturerna av denna. Och här skapas samförståndet mellan dig och filmproducenten i manustexten. Några viktiga frågor att tänka igenom:

Hur lång skall filmen och manuset vara? Ett enkelt svar blir naturligtvis så kort som möjligt. Tänk på att tittaren vill ha så mycket information som behövs och inte mer. En hemsida är så mycket enklare. Här kan man breda ut sig och formulera och beskriva många saker i detalj på många flikar. I en utbildningsfilm så går det inte. Det blir en låång och trååkig film istället. Bättre att dela upp utbildningsfilmen i flera korta kapitel. Det gjorde vi på Mediaeffekt AB www.mediaeffekt.se när vi gjorde en utbildningsfilm för Volontärer åt Röda Korset med korta frågor efter varje kapitel. Den blev mycket bra. Vi tog ner en lärarledd utbildning på 8 timmar till 40 minuter. Det var en utmaning och tog sin tid. Om ni vill se denna utbildning kontakta mig direkt.

Hur skall man formulera sig? Det skall vara ett enkelt språk utan krångliga formuleringar som inte underlättar för att förstå handlingen. Och om man själv skall vara med i utbildningsfilmen t.ex. vid inledningen skall man inte läsa innantill i manuset utan hellre rakt ifrån hjärtat med ditt eget talspråk. Det blir alltid bäst.

Online education

Vad skall man säga och på vilket sätt i filmen? Som i föregående fråga och svar. Använd ett enkelt språk i manus så att alla förstår och ta inte med en massa fackuttryck som inte alla absolut kan och förstår. Ta med saker som gör att tittaren hajar till och blir mer fokuserad på innehållet. Provocera kan fungera om det gör filmen mer intressant. Försök ta med saker i manus som en tidning gör; dvs. var direkt i tonen och skapa intresse i rubriken eller inledningen så blir man mer nyfiken.

Vilken ton skall man ha i manus? Jag tycker man skall respektera tittaren och försöka vara så saklig man kan. Inga konstiga formuleringar eller nedsättande argument om något. Försök vara så intressant som en spännande bok eller intressant artikel kan vara. Var gärna personlig.  

Vem skall skriva manus? Vi på Mediaeffekt brukar skriva manus tillsammans med kunden. Kunden kanske skissar på ett manus och sedan bearbetar vi det och skickar tillbaka som ger OK, ibland efter vissa kompletteringar. Vanligast är att vi sätter oss i ett möte med kunden och går igenom hela manuset. Ord för ord. Då är kunden delaktig i slutresultatet och därigenom godkänner innehållet i filmen. Det blir så mycket enklare när filmen skall produceras och om manuset skall översättas till andra språk. Är det en längre utbildningsfilm med många kapitel så kan man skicka manustexten via mail så sparar man tid istället för att sitta i många och långa möten. Kan man få hjälp med manus? Visst , vi på Mediaeffekt brukar ibland skriva hela manuset och så får kunden godkänna texten. Vi brukar ta betalt för detta eftersom det innebär att vi  måste själva göra all research vilket tar sin tid.

 Skall det vara underhållande eller stramt fokuserat  manus? “If it bleed it leeds!” Om det blöder funkar det! Det innebär att om filmen är annorlunda,  underhållande och spännande så fungerar det alltid. Klicka på bilden för att titta på denna film med en annorlunda vändning  som producerades av oss på Mediaeffekt AB  åt Stockholms Stad.

JASOLYCKAN

Den har både drama och en oväntad vändning vilket skapar en känsla av oro. Tänk på att göra filmen så att man tycker att det är väl värd sin tid att se denna. Och tänk inte att det är “bara” en utbildningsfilm som skall visa på ett samband eller en instruktion,  utan ju mer pedagogisk och bra filmen är desto lättare och snabbare lär sig tittaren det han ska lära sig. Och det är ju det som är meningen med en utbildningsfilm.

Vem skall vara med och bestämma om innehållet i manus? Om kunden är duktig på texter och har kanske en informationsansvarig som är van vid att skriva texter. Då är denne absolut lämpad till att skriva ett utkast till ett manus. Finns inte det kan man fundera på vem som är lämpad. Det kanske finns en specialist som man kan intervjua eller så gör vi på Mediaeffekt jobbet. Tänk på att inte ta med prestige i texten och innehållet. Tänk på att om man har gjort många filmer så finns det mycket lärdom i det.  Erfarenhet  är viktigt här. Den som hjälper dig med manus måste ha bra känsla för skrift och se framför sig hur slutresultatet skall bli  Ett viktigt tips! “Kill your Darlings”. Ta inte med konstiga formuleringar som inte underlättar för tittaren.  Att försöka ta med för mycket i manus och filmen blir inte bra. “Keep it simple stupid” är ett bra riktmärke. Enkelt och rakt på sak är bäst när du skriver manus.

Storyboard

Hur mycket tid har du för att skriva och titta igenom manuset? Det är speciellt viktigt om det är en längre utbildningsfilm med flera kapitel. Det tar sin tid att formulera sig på ett bra sätt. Därför måste du avsätta tid för projektet. Och är de flera personer hos dig som skall vara med och tycka till  om manus måste det finnas en som är projektledare. Denne skall vara med och driva projektet och manuset framåt annars kan det dra ut på tiden. Vi har sett att är det bristen på tid och engagemanget som gör att processen med att göra en film tar längre tid än förväntat. Tänk på att regelbundet få feedback på filmproduktionen. Då blir slutresultatet som du har förväntat dig eller till och med bättre.

DSC_0197 (2)

Spotify

Huvudstaden 1

Mediaeffekt ABs maskot: Spotify

Inspelning för utbildningsfilm – Tips 4

 

Var börjar man? Under manusarbetet har vi tagit fram ett storyboard. Det kan man rita själv i bildrutor som representerar scenerna eller så kan du använda hjälpmedel. Se här för ett hjälpverktyg online: http://www.storyboardthat.com/  Det blir ett visuellt manus som du fyller med olika miljöer och personer samt text. Utifrån detta förstår man hela inspelningen med platser personer och miljöer. Och med det som utgångspunkt planerar och regisserar man utbildningsfilmen. Eftersom det kan bli ett omfattande projekt med många filmningar och omtagningar så håller storybordet ordning på var och vilka delar som skall vara med.

creative personalityStoryboard

Vem skall vara med i utbildningsfilmen?  Det styrs av budgeten om man skall ta in skådespelare och statister eller ej. Det blir alltid bättre med proffs. Ibland kan man låta personalen agera både skådespelare och statister. Det kan vara vanskligt eftersom kameraskräcken kan komma fram hos de som skall agera och prata. Om man använder egen personal skall man börja med att göra en “Casting” av dessa, dvs. göra provinspelningar på de som skall vara med i filmproduktionen. Då kan man få koll på om de fungerar framför kameran eller ej. Det blir alltid bäst med inhyrda skådespelare. Generellt sett kan man säga att en skådespelare kan man hyra för ca 5 000 SEK/ dag. Är det en mer namnkunnig person så kan det kosta 2 eller 3 gånger så mycket eller ännu mer. Statister är billigare. Normalt sett får man hyra en statist för 999 SEK per dag. Detta för att hamna under skattetaket som är 1000 SEK per dag. Då får statisten behålla mest av arvodet. Mediaeffekt brukar anlita StagePool med att hitta personer till inspelningar. De är mycket hjälpsamma och det fungerar bra med sökningar där. Läs mer på https://sv.stagepool.com/

A famous actorHuvudstaden golf miljöbild

 

Var skall man spela in? Det kan vara utomhus, inomhus eller i studio. Det kan vara i företaget eller organisationens hemmiljö (kontoret, fabriken etc.) , i en neutral eller uppbyggd konstlad miljö. Här är ett exempel på en film som Mediaeffekt AB ( http://www.mediaeffekt.se/kunder/#mg ) producerade åt Mastercard ( http://www.mastercard.com/se/consumer/ )

både med filmningar utomhus och inomhus. Här är filmen om Koy: http://youtu.be/SY_Rcn-GvlU

Kan man styra miljön med  ljud och ljus så är det alltid bäst = studio men det kan bli lite dyrare. Skall man producera många moment under flera dagar så kan studio löna sig. Detta eftersom du kan ha kameror och ljud samt ljus uppställda i miljön. Då kommer man lätt igång med dagens filmning. Rekvisita har man på plats och kan enkelt lyfta in där så krävs i produktionen. Ofta har studion också Green Screen eller Chroma Key (Chroma key är en metod att dölja och/eller skenbart göra objekt osynliga/genomskinliga i film- och TV-produktioner.) Med en sådan bakgrund är det enkelt att byta bakgrundsmiljöer vilket sparar inspelningstid. Dessutom kan man lägga in häftiga effekter på ett enkelt sätt. Se här vilka effekter man kan göra: http://youtu.be/EwRgYgC013o  En studio kostar från ett par tusen till 5 000 per dag inklusive Green Screen.

Green Screen Studio

Teknikkomponenter? Du behöver såklart kamera, lampor och mikrofoner. Ju mer avancerad utrustningen är desto dyrare. Generellt råd är att använda en HD-kamera med separat ljudingång så blir ljud och bild bäst. Mikrofon i form av handmikrofon eller trådlös “mygga” är att föredra framför kamerans inbyggda mikrofon eftersom då det oftast blir burkigt ljud. Och allt går att hyra. Ibland hyr vi på Mediaeffekt AB ifrån CAMRENT:  ( http://www.camrent.se/ ) eller om det är mer omfattande produktion på LJUD OCH BILDMEDIA: ( http://www.ljud-bildmedia.se/2014/ ). När det gäller kamera och utrustning kan man filma själv med sin egna utrustning eller den hyrda eller så hyr man in kameraman som gör jobbet och som tar med sig all teknik med mikrofoner, mixerbord om det behövs, kameror, media för inspelning samt ljus. Slutresultatet blir oftast bättre om man tar in ett proffs. Kostar en del men underlättar om det är många scener och miljöer. Kontakta oss på Mediaeffekt här om ni vill veta mer om teknik vid inspelning av en utbildningsfilm.

photodune-2190079-film-studio-xs

Vem sköter inspelningen? Det gör producenten och på Mediaeffekt är det Mats Berglund: Läs mer här om Mats: http://www.mediaeffekt.se/. Mats är projektledare för de mindre produktionerna och håller koll på regi, manus och teknik samt miljöer och personer. Större filmproduktioner kräver mer  och då har man en projektledare som hjälper producenten. Men som sagt det är budgeten på utbildningsfilmen som styr omfattningen och mängden personal.

The directorMats Berglund Producent Mediaeffekt AB

Vad skall man tänka på vid inspelningen? Det är många detaljer att tänka på; Närbild på personer och miljöer. Utsnitt i form av hur filmen är uppbyggd med olika kameravinklar. Tagningar och eventuella omtagningar med en numrering av dessa för att se vilka som är gjorda med hjälp av en “Klappa” (Klappa är ett hjälpmedel vid filminspelning som består av en skrivtavla med en rörlig ribba fäst upptill. Ribban kan slås ned med ett smällande ljud, vilket sedan kan användas för att synkronisera ljud och bild.). Miljöbilder som passar i filmen t.ex. utifrån byggnaden, fabriken och inifrån lokalerna eller att ta fram dessa via Chroma Key. Bakgrunder och förgrunder med eller utan personer som kan göra filmen rörig eller lugn. Dagsljus och sol och hur det kommer påverka kvaliteten samt antal lampor vid inspelningen är avgörande för en bra filmproduktion. Slarvar man med dessa punkter blir produktionen sämre. Därför ar det oftast bäst att anlita ett professionellt filmproduktionsbolag med erfarenhet av hantverket att göra film som t.ex. vi på Mediaeffekt AB. Kontakta oss här om ni vill veta mer.

Girl going upstairs in subway

Redigering av en utbildningsfilm- Tips 5

Att få till en bra handling med känsla kräver en bra redigering av filmen. Att tänka på är: Handlingen hur förs den framåt? Snabbt eller långsamt, dramatiskt oväntat eller logiskt och förutsägbart. Hur skall detta bildsättas? Finns allt material inspelat eller måste man köpa in filmklipp eller stillbilder. Vad passar filmproduktionen.

Ice Bucket challenge

Clara Henry

Vad är kärnan i utbildningsfilmen? Är det argument för tjänst/produkt eller är det något annat. Här gäller det att göra filmen tillräckligt intressant för att få tittaren och tycka att utbildningsfilmen är underhållande. Redigering och klippteknik är ett hantverk. Hur snabbt bilderna skall skifta och vad för slags ljudeffekter som passar till klippet och scenen. Musiken kan vara viktigt här. Är det en snabb film med många klipp kanske Rock´n Roll eller Techno passar bäst eller en lugn musik vid mer vilsamma partier.

musical

Musik

I manusarbetet tar man fram om det skall vara en “Cliffhanger” (följetong) eller ej. Och i redigeringsfasen tar man fasta på det när sista scenen tonar ut. Det blir en fortsättning som man inte vill missa och därför är det lättare att locka tittaren till nästa avsnitt/kapitel. Likaså kanske man funderar på vilket redigeringsverktyg som man skall använda och vad som är enkelt och bra. Vi på Mediaeffekt AB använder Adobes verktyg Premiere Pro som möjliggör integrering med Adobes andra produkter såsom Photoshop, Illustrator och After Effects. Det finns andra avancerade verktyg som t.ex. Final Cut. Enklare verktyg finns i Ipad som iMovie. Här är en artikel som på ett bra sätt visar hur man redigerar: How to edit video in Ipad. För Windows finns verktyget Windows Moviemaker som följer med Windows i nya datorer. ju enklare desto mindre funktioner att göra något avancerat med effekter.

Affärsgrafik utbildningsfilm

Grafik och animationer? Här är det viktigt att få till passande bilder och effekter. Det skall tillhöra handlingen och ge tittaren ett mervärde och skapa intresse. Att slänga med grafik bara för att alla andra gör det är inget bra argument. Under redigering av utbildningsfilmen skapas också pedagogiken utifrån manustexten. Erfarenhet av att ha producerat och redigerat filmer är en garant för att slutresultatet blir bästa möjliga. Anlita ett erfaret produktionsbolag som t.ex. Mediaeffekt AB så behöver du inte oroa dig för att slutresultatet skall bli pannkaka. Läs mer om filmproduktion och redigering på Mats Berglunds blogg om filmproduktion här på filmproduktion.se

graphic equalisers

Slutleverans av en utbildningsfilm –  Tips 6

Filmen är så gott som klar och det är dags att leverera till kund. Enklast är att tanka upp den på You Tube bakom en dold länk och skicka denna till kunden. Då kan man över telefon eller via mail gå igenom filmen. Kanske komplettera med något klipp eller ta bort något. Om inte musiken passar kan man byta ut denna. Titlar och textskyltar kan man komplettera med när filmen är godkänd. Efter att filmen är helt godkänd slutlevererar man med ett filöverföringsverktyg typ High Tail eller Sprend.

JCVDEpicSplit

Beroende på hur kunden skall använda utbildningsfilmen kan man placera filmen på olika plattformar som är öppna för alla i hela världen eller helt slutna bara internt innanför brandväggen hos kund. You Tube är det enklaste och kostar inget men är i princip öppet. Det går att styra åtkomsten och få filmen mer privat. en annan sak är att det kan vara irriterande att få reklam i sina filmer men det går att stänga av.

Andra platser som kan vara bra att lägga upp sin utbildningsfilm är på Vimeo där du kan betala lite extra för att slippa ha en massa reklam runt din film. Ett annat sätt är att använda sig av egen plattform för sina videofilmer. Screen9 på www.screen9.se har en avancerad plattform med många tillvalsmöjligheter. Startpris från ca. 5 000 SEK/månad och uppåt. deras kund TUI lägger alla sina videor hos dem.

fritte

Fritidsresor

Väljer man You Tube som distributionskanal skall man se till att ha en snygg och bra ordnad kanal där. Bra spellistor som är logiska. Gamla filmer tar man bort eller ersätter dessa med nya. Se till att lägga in logotyper och skriv vad kanalen handlar om och vem som administrerar denna. Se Mediaeffekts You Tube-kanal här. Har man kommentarer öppet för alla att tycka skall man vara medveten om detta. Annars kan man godkänna dessa innan de publiceras. En annan sak att tänka på är sökmotoroptimering. Se till att beskriv filmen vad den handlar om och sedan tagga med nyckelord på din kanal. Det kan man göra när filmen laddas upp från din dator eller om vi på Mediaeffekt gör detta åt er. En annan fördel med You Tube är att Google äger denna kanal vilket gör att du hamnar bättre till på den organiska sökningen på dina nyckelord när man söker på Google. Statistik får du också  på You Tube. Andra saker som man kan göra med You Tube är Livesändningar. Du kan också lägga aktiva länkar inuti filmen eller efter att den har slutat. Fördelen är att du kan lägga nästa avsnitt i slutet på filmen och få tittaren att se nästa avsnitt direkt. Se denna smarta följetong från Metropolitan Police i London som vill få ökad medvetenhet bland ungdomar om risken att bära kniv på stan vilket kan få tråkiga konsekvenser. Se följetongen här. http://youtu.be/JFVkzYDNJqo

Very_friendly_MPS_officers_in_London

Andra saker som You Tube kan ställa upp med är om du har över 10 000 prenumeranter kan du få hjälp med att låna en inspelningsstudio. Har du över 100 000 kan du dessutom få hjälp med inspelning och klippning. Oklart om det gäller i Sverige men i USA är det så. Se vår inspirationssida på Mediaeffekt AB här med många you Tube-klipp.

yt

You Tube

Tack för att ni har läst alla tipsen. Kom gärna med synpunkter här i bloggen eller via vårt kontakt på Mediaeffekt AB här.

Conny TryggSammanfattning Tips 1-6 – utbildningsfilm

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.