MSBs sajt för kris information krisinfo.se

Kris och krisberedskap

Krisberedskap med Sharre och Tobbe

Kris och krisberedskap

Hur skall man få unga människor att bli intresserade av krisberedskap och kris. Filmförlaget Kunskapsmedia har använt Youtuberna Sharre och Tobbe i några utbildningsfilmer för skolorna. Mediaeffekt har denna producerat en film om detta ämna. Läs mer här och beställ ditt eget exemplar. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap  har delat ut en broschyr om ämnet till alla hushåll i Sverige. Det var första gången sedan 50-talet som vi har fått liknande information till oss om vad vi skall göra när krisen kommer och hur vi skall förbereda oss. Så det är i allra högsta grad ett aktuellt ämne.

Krisberedskap och kris i Sverige

Conny TryggKris och krisberedskap

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.