View Post

Infotainment

Infotainment kan göra tråkiga saker mer intressanta. Statistik med ointressanta siffror eller beskrivningar kan göras enkelt och underhållande med Infotainment. Ta t.ex. doktorn.com som levererar information till vårdcentraler och tandläkarmottagningar med både tidning och TV-inslag i väntrum runt om i Sverige. Det kan vara ett filmat reportage på ett par minuter om ämnen som smärta, hud, sluta röka eller förkylning. Ett …

Conny TryggInfotainment