Kungliga livgardets vakter utanför kungliga slottet i Stockholm

Robotutbildning redan här!

Robotutbildning

Den sociala roboten Furhat är här. Den flyttar in på Kunskapsskolan i Hägersten och och Fryshusets gymnasium. Den kan följa dina rörelser och kan le och är en mössbeklädd vit mask bakom en lite kraftfull projektor som projicerar ansiktsrörelser och skapar ett verkligt uttryck. Se filmen nedan för ett exempel. Det är på instutitionen för Tal, musik och hörsel på KTH som den har utvecklats. Den skall testas som ett nytt pedagogiskt verktyg för barn som har det svårt i sociala sammanhang. Preben Wik som tillsammans med sina tre kollegor på KTH som utvecklat roboten med stöd från Vinnova, säger att robotens ansiktsuttryck hjälper barn och andra att tolka de sociala koderna via ansiktsuttrycken och talet. Den ligger mellan människan och traditionella maskiner vilket gör att denna robotutbildning blir ett steg i rätt riktning för dessa. Den kan ta många olika skepnader och olika röster. Den skall vara så levande som möjligt utan att det skall vara obehagligt säger Preben. Furhat skall vara en pluggkompis och inte substitut till lärarna säger han. Detta är en robot som kan avlasta lärarna för det tidskrävande jobbet i att lära ut de sociala koderna.

Jag tror robotutbildning som denna kan bli ett viktigt hjälpmedel för till exempel invandrare att fånga upp sociala koder i det typiskt svenska eller västeuropeiska sättet att vara eller som sagt ovan om man har problem med den sociala interaktionen för barn och andra. Maskinerna är våra vänner!

Conny TryggRobotutbildning redan här!

Lämna en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.